Bezpapírová personalistika

- digitalizace HR

Digitalizujte vztah se zaměstnanci na maximum. Vytvářejte dokumenty pouze elektronicky, sdílejte je a podepisujte na dálku odkudkoliv.

Přínosy

Řešení

Reference

Kontakt

Proč v HR fungovat bez papíru

Personalista 2.0

Radost z podpisu

Efektivně

Bezpečně

Jak na bezpapírovou personalistiku

Nové procesy, nové HR

Přechod na bezpapírovou personalistiku nespočívá jen ve změně nosiče informací, ale především ve změně přístupu některých procesů a v proměně rizik. Jako první krok je tedy nutné analyzovat současné fungování a vyjít z něj při vytváření vize fungování bezpapírového.

V bezpapírové vizi pak musíme zvažovat nejen to, zda jsou nové procesy a postupy realizovatelné technicky, ale především zda vyhovují firmě jako celku a zda jsou v souladu s aktuální legislativou. Nedílným krokem přechodu na bezpapírové fungování proto bývá i právní audit zaměřený na danou problematiku.

Elektronický podpis a digitální důvěra v dokumenty

Zajištění důvěry v elektronicky vytvořené dokumenty je podstatou bezpapírové personalistiky. Abyste mohli v maximální možné míře přejít z papírových dokumentů na elektronické, potřebujete umět dokumenty ověřovat, podepisovat i archivovat. Musíte vytvořit prostředí, kde  elektronický podpis je na takové úrovni, kdy se na něj můžete dostatečně spolehnout a práci s ním zvládne každý zaměstnanec bez technických znalostí nebo vybavení. Zároveň je nutné dokumenty uchovávat takovým způsobem, abyste měli zaručenou jejich dlouhodobou platnost i pro případy, kdyby validitu podpisu či dokumentu kdokoli zpochybnil.

Automatické generování dokumentů

Pro využití elektronických dokumentů naplno, je třeba je generovat hromadně a s minimálním úsilím např. ze stávajícího personálního systému nebo některým z nástrojů pro hromadnou komunikaci. Tyto systémy je potřeba propojit se zaměstnaneckými spisy, kam se budou vygenerované dokumenty automaticky propisovat a kde k nim budou mít přístup zaměstnanci, nadřízení i personalisté.

Elektronický spis zaměstnance

Abyste mohli se zaměstnanci elektronické dokumenty sdílet, musíte mít kde. Elektronický spis je online chráněný osobní prostor každého zaměstnance, kde jsou k dispozici všechny jeho dokumenty a nástroje pro práci s nimi. Do spisu mají kromě zaměstnance přístup pouze relevantní lidé, jako je jeho manažer či personalista.

Architektura řešení

Bezpapírová personalistika je rozšířením současných systémů o prvky digitální důvěry, které zahrnují elektronický podpis, dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů, validaci atd.

Zachování současných HR aplikací a portálových nadstaveb, tak aby zůstalo zachováno současné pracovní prostředí a byl umožněn pozvolný přechod na nový způsob fungování.

Zabezpečení přístupu, ochrana uložených informací a prokazatelnost provedených kroků.

Zprostředkování služeb digitální důvěry koncovému uživateli uživatelsky srozumitelným způsobem (jednoduchost, dostupnost na mobilních platformách atd.) a udržitelně z pohledu IT provozu v dané společnosti.

Komponentový přístup, aby přechod na bezpapírové fungování mohl probíhat postupně bez výrazných dopadů na HR nebo koncové uživatele. Zároveň, aby byl rozšiřitelný o další služby v budoucnu.

Náhledy aplikace

Napsali jsme o bezpapírové personalistice

Vyplatí se bezpapírová personalistika?

Pět nejčastějších otázek k bezpapírové personalistice

Pět nejčastějších omylů v bezpapírové personalistice

Reference

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více informací? Potřebujete poradit? Rádi odpovíme na všechny vaše dotazy. 

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na vývoj a dodávky vlastních produktů OBELISK pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických dokumentů dle eIDAS. Nabízí řešení pro digitální transformaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování. Poskytuje služby v oblasti elektronické identity, budování PKI a implementace HSM technologií.