Certifikát

Digitální certifikát je ve své podstatě dokument, kterým certifikační autorita stvrzuje, že např. určitá osoba vlastní kryptografické klíče pro vytváření elektronických podpisů nebo k šifrování. Často se poněkud nesprávně uvádí, že se „podepisuje“ certifikátem. Není to přesné, protože samotný podpis je vytvořen soukromým klíčem a certifikát se k podpisu připojuje a slouží pouze k identifikaci osoby, která podpis vytvořila.

Ikona - CA

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na vývoj a dodávky vlastních produktů OBELISK pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických dokumentů dle eIDAS. Nabízí řešení pro digitální transformaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování. Poskytuje služby v oblasti elektronické identity, budování PKI a implementace HSM technologií.