Validace elektronického dokumentu

Validace eletronických podpisů je legislativně a technicky definovaný postup, při němž se zjišťuje, zda ověřovaný elektronický podpis je platný, nebo ne.

Ikona - Validace

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na vývoj a dodávky vlastních produktů OBELISK pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických dokumentů dle eIDAS. Nabízí řešení pro digitální transformaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování. Poskytuje služby v oblasti elektronické identity, budování PKI a implementace HSM technologií.