Elektronická pečeť

Elektronická pečeť je prostředek k prokázání původu a integrity opečetěného dokumentu. Z elektronicky opečetěného dokumentu je na první pohled jasné, že byl vytvořen např. firmou SEFIRA spol. s r.o. V případě porušení pečeti např. tím, že někdo již opečetěný dokument pozmění, se naruší její integrita a je prokazatelné, že došlo k jeho změně.

Ikona - elektronická pečeť

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na vývoj a dodávky vlastních produktů OBELISK pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických dokumentů dle eIDAS. Nabízí řešení pro digitální transformaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování. Poskytuje služby v oblasti elektronické identity, budování PKI a implementace HSM technologií.