eIDAS

Nařízení Evropské unie týkající se elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru. Nastavuje právní rámec pro elektronické podepisování, pečetění, ověřování a chování elektronických podpisů a pečetí, nakládání s elektronickými identitami a důvěryhodné doručování elektronických dokumentů.

Ikona - eIDAS

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na vývoj a dodávky vlastních produktů OBELISK pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických dokumentů dle eIDAS. Nabízí řešení pro digitální transformaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování. Poskytuje služby v oblasti elektronické identity, budování PKI a implementace HSM technologií.