Digitální důvěra

Zahrnuje různé nástroje a techniky, které zajišťují, že si lidé důvěřují při elektronickém jednání. Mezi základní stavební kameny digitální důvěry patří elektronická identita, elektronické podepisování a pečetění, ověřování elektronických podpisů a pečetí, dlouhodobé uchování dokumentů a důvěryhodné elektronické doručování. Obecná pravidla pro dodržování pricipů digitální důvěry jsou součástí nářízení eIDAS.

Ikona - digitální důvěra

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na vývoj a dodávky vlastních produktů OBELISK pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických dokumentů dle eIDAS. Nabízí řešení pro digitální transformaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování. Poskytuje služby v oblasti elektronické identity, budování PKI a implementace HSM technologií.